Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag

Pwyll Pendeuic Dyuet (005)

A thrannoeth yn ieuengtit y dyd kyuodi a oruc, a dyuot y Lynn Cuch i ellwng e gwn dan y coet.
A thrannoeth yn ieuenctid y dydd cyfodi a orug, a dyfod i Lynn Cuch i ellwng ei gwn dan y coed.

a : and
trannoeth : on the next day
yn : (Präposition)
ieuengtit, ieuenctid, ifenctid u.v.a. (m) : youth
y : (Bestimmter Artikel)
dyd, dydd (pl. dieu (nach Zahlen), dieuoedd, dyddyeu, m) : day
yn ieuengtit y dyb, in the early morning
kyuodi, cyfodi (Verbalnomen von kyuodaf, cyfodaf | kyodi) arise, get up
oruc, orug (3. P. Sg. Präteritum von gwnaf | gwneuthur) : to make, do, form
dyfod (Verbalnomen von deuaf, doaf | dyfod) : to come
y : (Präposition)
ellwng (Verbalnomen von (g)ellyngaf | (g)ellwng : unleash, let slip
e : (Possessivpronomen 3. P. Singular)
ci (pl. cwn, hier leniert, m) : dog
dan : (Präposition)
coet, coed (m) : wood