Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag

Pwyll Pendeuic Dyuet (006)

A chanu y gorn a dechreu dygyuor yr hela, a cherdet yn ol y cwn, ac ymgolli a'y gydymdeithon.
A chanu ei gorn, a dechreu dygyfor yr hela, a cherdded yn ol y cwn, ac ymgolli a'i gydymdeithon.

a, ac : and
canu (Verbalnomen von canaf | canu) : to sound, wind (horn)
y, e : (Possessivpronomen 3. P. Singular)
corn (pl. cyrn u.a., m) : horn
dechreu, dechrau (Verbalnomen von dechreuaf : dechreu) : to begin, start
dygyuor, dygyfor (m) : gathering, noise
yr : (Bestimmter Artkel)
hela (Verbalnomen von heliaf, helaf: hel, hela): hunt
cerdet, cerdded (Verbalnomen, hier leniert von cerddaf | cerdded) : walk, travel, go, ride, lead (of a road)
yn : (Präposition)
ol (pl. olion, olau, m) : track
yn ol : after, behind
ci (pl. cwn, m) : dog
ymgolli (a) (Verbalnomen von ymgollaf | ymgolli) : lose, become separated (from)
_'y : (Possessivpronomen 3. P. Singular)
cydymdeith, cydymdaith (hier leniert, pl. cydymdeith(i)on, m) : companion; pl. kydymdeithon