Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag

Pwyll Pendeuic Dyuet (010)

Ac yna edrych ohonaw ef ar liw yr erchwys, heb hanbwyllaw edrych ar y carw.
Ac yna edrych ohonaw ef ar liw yr erchwys, heb hanbwyllaw edrych ar y carw.

a, ac : and
yna : then, at that time, in those days
edrych (ar) (Verbalnomen von edrychaf : edrych): to look (at); search
ohonaw : (Präposition 3. P. Singular)
ef : (Possessivpronomen 3. P. Singular)
ar : (Präposition)
lliw, llyw (pl. lliw(i)au u.a., m) : colour, hue
yr : (Bestimmter Artikel)
erchwys (Collectivum, f) : pack (of hounds)
heb : ohne
hanbwyllaw (Verabalnomen von hanbwyllaf | hanbwyllaw, hanbwyllo): to trouble one's self, bother
carw (ceirw, pl. m) : stag