Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag

Pwyll Pendeuic Dyuet (008)

Ac ef a welei lannerch yn y coet o uaes guastat; ac ual yd oed y erchwys ef yn ymgael ac ystlys y llannerch, ef a welei carw o ulaen yr erchwys arall.
Ac ef a welei lannerch yn y coed o faes gwastad; ac fal oedd ei erchwys ef yn ymgael ag ystlys y llannerch, ef a welei garw o flaen yr erchwys arall.

ac : and
ef : (Personalpronomen 3. P. Singular)
a : (Relativpronomen)
welei (hier leniert 3. P. Sg. Imperfekt von gwelaf: gweld, gweled) : to see, provide, arrange
llannerch (pl. llanerchau u.a., f) : glade, clearing
yn : (Präposition)
y : (Bestimmter Artikel)
coet, coed (m) : wood
o : (Präposition)
maes (hier leniert, pl. meysydd, m) : field, plain
guastat : level, even, steady
o ulaen, flaen : in front of, ahead of
yr : (Bestimmter Artikel)

ual, val, fal y: as, while
y (vor Vokal yd, ydd) : (Präverbale Partikel, unübersetzt)
oedd, oed (3. P. Sg. Imperfekt Indikativ von bod) : to be
y, e : (Possessivpronomen 3. P. Singular)
erchwys (Collectivum, f) : pack (of hounds)
yn : (Präposition, hier vor Verbalnomen)
ymgael (a) (Verbalnomen von ymgaf | ymgael) : to reach, find
ag : (Präposition)
ystlys (pl. ystlysau, ystlysoedd, m) : edge, side
carw (ceirw, pl. m) : stag
arall : other, another